Een "modern" Noord-Hollands landschap na alle ruilverkavelingen: plat, gras, landbouwgrond, rechte sloten en de toevoeging van energie-molens.